FARKINDALIK ATÖLYESİ 19/22 HAZİRAN 2019

Farkındalık nedir?

 

Şaka şaka tabi ki  böyle başlamıyoruz. Hepinizin bir şeyleri farkında olduğunuzu kabul ederek başlıyoruz. Farkında olduğunuz şey belki bir ağaç belki bir kedi. Belki sokağa döşenmiş yüzlerce kaldırım taşındaki en farklı olanı. Direkt böyle bam diye göze çarpanı. Belki bir takım haksızlıklar, belki bazı çirkin yapılar. Neticede hepimiz bir şeyleri farkındayız. 

Peki…

Neyi farkında değilsin?

Ya da tam olarak neyi farkında olduğundan eminsin? 

Farkındalık ve tasarımı nasıl birbirine entegre edebilirsin? 

Ya da, tasarımda farkındalığı nasıl sağlayabilirsin?

Seni, bildiğin tüm farkındalık kavramlarını unutup yerine; yeni sorunları, yeni farkındalıkları ve yeni kavramları koymaya davet ediyoruz. 

19/1 FARKINDALIK (19-22 Haziran 2019) ATÖLYELER

ARCHIMORPHUS

image10

Yürütücü : Betül UÇKAN & İnanç ŞENCAN


21.yy dinamik toplumunun temel gereksinimleri için evrim geçiren ‘mimarlık’ ilk durağı ‘mimaride esneklik’ tanımlamalarından sonra, bitmeyen enerjisiyle farklı sorgulamalara ve gelişen teknolojilerle kendi devrimlerine devam etmektedir. Hızla artan bir ivmeyle, farklı disiplinlerin entegrasyonlarına maruz kalan bu ‘yeni mimarlık’ birçok farklı çatallanma yaşamaktadır. “Form follows function” kabulüne kafa tutmak, yeni edimleriyle artık şimdi kolay olsa da, yıkılan bu kuram ardındaki enkazlarda, karşısına ‘form’ üzerine yeni sorgulamalar çıkmıştır. Şimdi, mimarlığın dahi anlamsal olarak sorgulandığı bu zaman diliminde, bu yeni mimarlık anlayışı kendisine bir de sanal dünyada hipermimarlıklar kurgulamış; parametreler, algoritmalar gibi uğraş başlıklarıyla çözümlemelerine başlamıştır. Her bir konuyu sıfırdan ele alarak, anlayabilmek/çözümleyebilmek adına birçok farklı durakta uzun uzun soluklar alırken; bunca yıldır bozulmayan ve tabi hala çözümlenemeyen “doğa sorgulamaları” nı taklit edilenin ötesine geçirerek, anlaşılmaya çalışılan/ kavranılan / en azından fikir sahibi olunulan mertebesine yükseltmiştir.

GLANCE

image11

Yürütücü : Damla KABADAYI


Gözün hissettiği objelere aşıladığımız idealar, aslında duyularımızın yansımaları mıdır?

‘’Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk, konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir.’’* Objeye duyduğumuz merak, ona aşılanan anlam; bunlar görmenin unsurlarıdır. Çünkü öteden beri görmek bir başlangıç olmuştur insanlar için. Etrafını tanıyıp yorumlamak için seyretmiş, anlamak için de görmeye çalışmıştır.

İnsanın tadabileceği en hafif duyudur görmek ve en tehlikeli olanı. Çünkü bir objeye bakmak aynı zamanda onu idealaştırmaktır.

Öyleyse fark edilmemek değersizlik sayılmalı mıdır? Kadrajın dışında kalan detayların bizim için ne anlamı var? Detayı, eskimiş kitap sayfalarından kurtarmak bizim yapabileceğimiz bir şey.

Detay bir kusur değildir, görülmeyi bekleyen bir mükafattır.


*: Görme Biçimleri – John Berger

ENGEL FARKINDALIĞI

image12

Yürütücü : Ekin GÜVEN


Farkındalık, gündelik hayatta sürekli karşılaştığımız durum ve sorunlara karşı bilinç kazanmamızla ilgili bir durum. Gelişmiş ülke tanımlarında karşılaştığımız öncelikli farkındalık durumu genelde engelli insanların sorunlarına odaklanan çözümlerden ve bu konuda diğer insanların farkındalığından oluşmakta. Engellilerle ilgili farkındalık durumu diğer farkındalık durumlarına göre engelli olmayan insanların sahip olması nispeten zor bir empati ve bilinç durumudur. Kişi kendi karşılaşmadığı engeller söz konusu olduğu zaman konunun farkındalığına bir işaret veya tanımlama olmadığı sürece gündelik hayat sürecinde varması oldukça zordur. Atölyemizde yanlızca bu konunun farkındalığına dikkat çekmekten ziyade bu konu ve benzerleri ile ilgili sürdürülebilir çözümlere odaklanmak istemekteyiz.


Sürdürülebilirliğin tasarımla başlayıp, kullanılan malzemeler ve kullanım bilinci ile sonlandığı fikrini, sürdürülebilir engelsiz çözümlere entegre ederken, katılımcıların bu konuda aktif ve fiziki çalışmalarla yalnızca tasarım aşamasında değil üretim aşamasında da rol almalarını amaçlamaktayız.


Atölyenin ilk aşamasında sürdürülebilir tasarım oluşumlarını, bunlarla ilgili yol ve yöntemlerin araştırması üzerine odaklanırken; Atölyenin ikinci aşamasında ortaya çıkan tasarım ürünlerinin üretim yöntemleri, malzemeleri ve bunların sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yürütülecektir.

DANS VE HAREKET

image13

Yürütücü : Elin TEZEL


Beden ve zihin modernitenin doğuşundan beri birbirinden ayrı tutulmuş, bedenin sınırlılığı, zihnin yaratıcılığı ve rasyonelliği karşısında geri plana atılmıştır. Modern insan, bedeninin kontrolünü sağladığı sürece kabul görmüş, onu disipline sokmanın yollarını bulmuştur. Beden’i doğayla eşleştiren modern insan onun dansını da kurumsallaştırır. Her şey gibi dans da özelleşti. Herkes dans etmeli miydi? Bedenin unuttuğumuz olasılıkları vardı…


Atölyede katılımcılardan; önce kendi bedenlerinin, ardından başka bedenlerin farkındalığını hareket yoluyla sağlaması hedeflenir. Atölye sonunda katılımcılar beden ve harekete karşı farklı bakış açıları kazanmış olurlar.


 *ATÖLYE, TÜM KATILIMCILARIN KATILIMINA AÇIK ORTAK ATÖLYE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR. 

BETON VARSAYIMI

image14

 Yürütücü : Fatih EYİCE


Zihinsel süreç ve hayal gücünde gerçekleşen dinamiklerin/matematiğin yapma biçimlerine olan etkisi kaçınılmazdır. Fakat bu zihinsel süreci ve estetik süzgeçleri besleyen asıl şey ampirik gözlemlerden bize yansıyan çıktılardır. Bu bağlamda yeni ufuklara ve yapma biçimlerine kapı aralamak ve bu olguları pratiğe dökmek deneyerek gerçekleşir. Bu eylem aynı zamanda bildik algıları ve varsayımsal/yüzeysel saptamaları da yeniden sorgulama ve programlama anlamında da avantajlıdır. 

Örneğin sert bir nesnenin yumuşak da olabileceğini 

beyaz renkte bir şeyin siyah olabileceğini varsayımlar ve/veya duyumsamalar ile değil ampirik gözlem ve yaklaşım biçimleriyle kavrarız. Çembere alınan malzemenin deneysellik ile kurduğu ilişkiler matematiği ise ancak bu şekilde çözümlenebilir.


*ATÖLYE, TÜM KATILIMCILARIN KATILIMINA AÇIK ORTAK ATÖLYE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR.

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ

BETÜL UÇKAN

image15

"ARCHIMORPHUS" ATÖLYESİNİ YÜRÜTECEKTİR.  


Amasya doğumlu mimar. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı. Eğitim hayatı boyunca, mimarlığın kuramsal sorgulamalarıyla, “insan olma”nın ideolojik arayışlarını çakıştırarak, bu etiği hayatında farklı perspektifler yakalayabilmek adına berkitti. Akademik projelerinde esnek mimari, organik tasarım, kabuk tasarımı, mekan sentaksı gibi başlıklar üzerine yoğunlaştı. Eğitim hayatını İTÜ mimari tasarım kürsüsünde sürdürürken, profesyonel hayatında uygulama projelerinde yer almaktadır. “Mimarlık” adına sorgulamaları ve keşifleri halen devam etmektedir.  

DAMLA KABADAYI

image16

"GLANCE" ATÖLYESİNİ YÜRÜTECEKTİR

 

İzmir’de doğumlu, Yaşar Üniversitesi’nde Mimarlık eğitimine devam etmekte. Farklı organizasyonlarda ve mimari workshoplarda katılımcı ve görevli olarak bulundu. Profesyonel olarak, Urla'da gerçekleşecek mimari bir proje üzerine çalıştı. 2017 yılında “Phoenix Design Studio” tasarım kampı projesini başlattı ve 2018 yılında “The Most Design” adıyla devam ettirip ikinci tasarım kampını organize etti. Halen The Most Design organizasyonuna devam etmektedir. 


EKİN GÜVEN

image17

"ENGEL FARKINDALIĞI" ATÖLYESİNİ YÜRÜTECEKTİR


1988 Gaziantep doğumlu, üniversite eğitimini İstanbul ve Saraybosnada mimarlık üzerine tamamladı, ortağı olduğu E-G Mimarlık hizmetlerinde eski yapıların resterasyonu, ekolojik kent planlaması ve toplu konut çözümleri, kırsal alanda sürdürülebilir yapılar ve enerji etkin yapılar üzerinde çalışmalar sürdürmektedir. 


ELİN TEZEL

image18

"DANS VE HAREKET" ATÖLYESİNİ YÜRÜTECEKTİR


1996 doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji eğitimine devam etmekte olup bu sene mezun olacak. Aynı zamanda üniversitenin başlangıcından itibaren ODTÜ Çağdaş Dans Topluluğuna devam ediyor. Topluluk bünyesinde ve dışında bir çok dans ve hareket atölyesine katıldı. Dört senedir de ODTÜ ÇDT ile birlikte ODTÜ Çağdaş Dans Günleri’ni düzenliyor. 

FATİH EYİCE

image19

"BETON VARSAYIMI" ATÖLYESİNİ YÜRÜTECEKTİR.


 Manisa doğumlu, Pamukkale Üniversitesi'nde mimarlık öğrencisi. Mimarlık mesleğini daha iyi anlayabilmek ve malzeme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için betondan ürünler tasarlamaya başladı. Bir çok workshopa katılımının yanı sıra, okulunun mimarlık topluluğunda beton atölyeleri düzenlemeye başladı.

Beton, ahşap vb. malzemeler ile farklı disiplinlere sahip

meslek gruplarını ve makinaları deneyimleyip, bunları tasarımla birleştirme çalışmaları yapmakta. 

İNANÇ ŞENCAN

image20

"ARCHIMORPHUS" ATÖLYESİNİ YÜRÜTECEKTİR


İzmir'de doğdu. Lise hayatını İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Bu süreçte, özellikle mimarlıkta bilişim alanında, birçok farklı atölyeye katıldı veya yürütücülüğünü üstlendi. Eğitiminin yanında akademik çalışmalara katkıda bulunup, İTÜ’yü temsil eden proje takımının kuruluşuna dahil olarak, projelerini yurtdışında sergileme fırsatı yakaladı. Lisans eğitiminden sonra, bir mimari ofisle çalıştı. Sonrasında yine İTÜ’de mimari tasarımda bilişim anabilim dalında yüksek lisansa başladı. Şu anda çeşitli akademik çalışmalar ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

ÜCRETLENDİRME

SIK SORULAN SORULAR

4 GÜN BOYUNCA KAÇ ATÖLYEYE KATILIM SAĞLAYABİLİRİM?

Bu kampta 4 gün boyunca tek atölyeye katılımın sağlanacak. Böylece 4 gün boyunca gerçekten çalışıp verimli bir ürün çıkarabileceksin.

ORTAK AKTİVİTELER OLACAK MI?

Farklı atölyelerin kaynaşması için tabiki de ortak etkinliklerimiz ve ortak atölyelerimiz olacak. 

GÜNÜBİRLİK KATILIM SAĞLAYABİLİR MİYİM?

Maalesef, atölyelerimiz 4 gün boyunca devam edeceği için günübirlik katılımcı alamıyoruz.

KAMPA SEÇİLDİM KESİN KAYDIM YAPILMIŞ MI OLUYOR?

Hayır, seçildiğine dair maili aldıktan sonra sana izleyeceğin yolu anlatıyoruz. İzleyeceğin yol bankadan geçiyor. Kamp ödemeni sana verilen zamanda gerçekleştirdiğin taktirde kesin kaydını gerçekleştirmiş oluyorsun. Aksi taktirde yerini kaybediyorsun.

ÖDEMEYİ YAPTIM FAKAT GERİ DÖNÜŞ MAİLİ ALAMADIM. ÖDEMEM HESABINIZA GELDİ Mİ?

Ödemelerinizin elimize ulaştığıyla ilgili geri dönüş yapmıyoruz, kesin kaydınızın yapılıp yapılmadığıyla ilgili geri dönüşü ödemelerin bitişinin ardından alacaksınız. Ödemeni yaptın fakat ödemelerin tarihi geçtikten sonra hala kesin kayıt maili almadıysan, ödeme yaptığına dair dekontu bize mail atarak kesin kaydını yaptırabilirsin. 

KAMP SONUNDA KATILIM BELGESİ VERİLECEK Mİ?

Evet kamp sonunda, kampımıza katılım sağladığına dair bir katılım belgesi vereceğiz. 

KAMP YERİNE NASIL ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ?

Kamp yerimiz Urla - Karapınar'da bulunmaktadır. İzmir Fahrettin Altay Semt Garajından kalkan "Gülbahçe" minibüsleri kamp alanımızın önünde durur. Zaten gerekli ulaşım bilgileri daha detaylı olarak kamp tarihi yaklaştıkça verilecek.

ÇADIRDA KONAKLAMA NASIL OLACAK? ÇADIRIMI KİMLE PAYLAŞACAĞIM?

Çadırlarımız 2 kişilik olduğu için bir başkasıyla konaklayacaksın. Bunu biz değil siz seçeceksiniz ve bu kampa geldiğiniz ilk gün gerçekleşecek.

KAMP MALZEMELERİNDEN BİR ŞEYLER KAYBETTİM ŞİMDİ NE OLACAK?

Size temin ettiğimiz kamp malzemeleri üzerinize zimmetli olacak. Çadırın ya da uyku tulumunun kılıfını dahi kaybettiğinizde sizden o materyalin ücretini alacağız.  O yüzden size zimmetli malzemeleri kaybetmemeye özen göstermenizi bekliyoruz. Şimdi ne gerek var bir kılıf kaybettiniz diye çadırın parasını ödemeye.

KILIF KAYBETTİM ÇADIRIN PARASINI MARASINI ÖDEMEM.

Malzemeler size verilirken sizden bu malzemelerin üzerinize zimmetli olduğuyla ilgili bir form imzalamanızı isteyeceğiz. Böyle organizasyonlarda bu tarz sorumlulukların ne kadar önemli olduğunu anlayabileceğinizi düşünüyoruz. 

KAMP HAYATINDA NAPCAZ ŞİMDİ?

Bu kamp kolektif bir kamp olduğu için hep birlikte üretecek, hep birlikte çalışacağız. Yeri geliyor hep birlikte temizlik yapıyoruz, tuvalet temizliyoruz. Ha bir de kahvaltıları hep birlikte hazırlıyoruz. 

PARA VERDİM KARDEŞİM AMELELİK Mİ YAPACAĞIM?

Kampımız kolektif bir öğrenci kampıdır ve başvuru formunda bunları açıkça belirttik. Sen de başvurunu yapmış ve oradaki kocaman KABUL EDİYORUM tuşuna bastıysan evet senden de bizimle birlikte çalışmanı bekleyeceğiz.

KENDİ ÇADIRIMLA GELSEM ÜCRETTE DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞİR Mİ?

Evet.

  • Çadır için 25 TL
  • Uyku tulumu için 15 TL
  • Mat için 10 TL indirim sağlanmaktadır. 

Yani sen bizden hiçbir kamp malzemesi istemezsen atölye ücreti 300 TL ye düşüyor. 

KAMP ÜCRETİNE NELER DAHİL?

  • Kamp malzemelerin
  • Atölye materyalleri
  • Sabah ve akşam yemeği kamp ücretine dahildir. 

ÇADIR İSTEMİYORUM İŞARETLEDİM AMA SON DAKİKA DA DEĞİŞİKLİK OLDU. BANA ÇADIR TEMİN EDEBİLİR MİSİNİZ?

Tüm materyaller sizin formda belirttiğiniz sayıya göre temin ediliyor. Bu tarz değişikleri son dakika yapmak maalesef mümkün değil. 

DENİZE GİREBİLECİĞİMİZ BİR YER VAR MI?

Kamp alanımıza sizin için deniz getirdik. Orta doğu ve balkanların en iyi denizi değil belki ama, Gülbahçe’nin en iyi denizi bizim arsada 😊