NİHAL'İN THE MOST SERÜVENİ

KANALIMA HOŞ GELD- Pardon, Nihal'in kanalına hoş geldiniz! Katılımcılarımızdan Nihal Özdemir, 18-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz kampa geldiği ilk günden son güne kadar kişisel blogu için böyle bir video çekerek, takipçilerine mimarlığın eğlenceli yönlerinden bahsetmiş.  Eyyy mimarlık! Seni seviyoruz ayol. 

Atölyeler

image1

 Yürütücü:  

Melek Yazıbağlı  


Münazara İngiliz parlementosu geleneği örnek alınarak oluşturulmuş bir tartışma oyunudur.Dünyada münazaranın öğrenilmesi ve kullanılması yıllar içerisinde hızla arttı ve bugün neredeyse bütün toplumlarda münazara toplumsal hayatta daha önemli bir yere gelmeye başladı. Parlamenter düzeyde yapılan resmi münazaranın iki önemli özelliği vardır:

· Münazaracılar çoğunlukla jüriyi ya da izleyenleri ikna etmeye çabalarlar

· Genellikle belirli bir konu ya da bir tasarı teklifi üzerine bir münazara yapılır

Münazarada konu, tartışmayı belirli bir çerçevede sınırlamak, jürinin ve izleyicilerin münazaranın hangi düzlemde gelişeceğini görmeleri ve takip etmeleri açısından önemlidir. Münazara konuları çoğunlukla tartışmalı konular arasından belirlenir. Bunlar; küresel ısınma gibi uluslararası düzeydeki konular, ya da okullardaki ders programı ya da zorunlu kıyafet yönetmeliği gibi yerel konular olabilir. Münazarayı önemli bir oyun ve öğrenme aracı yapan bir diğer faktör de; münazara yapmayı bir kere öğrenmiş birinin, daha sonra karşısına çıkabilecek herhangi bir konuyu da tartışabilir hale gelmesi.

NEDEN MÜNAZARA?

Çünkü MÜNAZARA, yaklaşık 150 yıldır Harvard’dan Oxford’a, Sydney’den Tokyo’ya dünyanın önde gelen isimlerinin buluşma noktası… İngiliz parlamentosunun yarısından fazlası eski münazaracı… Oxford Münazara Kulübü üyeleri arasından beş başbakan çıkmıştır…

Bill Clinton, Nelson Mandela, Kofi Annan, John F. Kennedy, Margaret Thatcher, Oprah Winfrey ve daha niceleri analitik düşüncenin basamaklarından zirveye yükseldiler.

Münazara, sadece lise, üniversite döneminiz için değil, tüm hayatınız için yapacağınız bir yatırım!

Bilgi fırtınanızı hitabet yeteneğinizle birleştirip fikirlerinizi en etkileyici biçimde ifade edebilmek için münazara teknikleri en etkili yöntemdir.  

image2

Yürütücü:

Özlem Delikanlı


Tasarım nedir, tasarımcı kimdir, ne için tasarlanır?

Tasarımın 'Tasarım' olarak adlandırılması mı tasarımı tasarım yapar? 

Tasarım için 'Tasarımcı' adlı bireye gerçekten ihtiyaç var mıdır?

Tasarımı her an yeniden üretebilen -yani herkes- aslında 'Tasarımcı' olarak adlandırılmayan tasarımcı  değil midir?

Birey farkında olmadan yaratıcılığını günlük hayat içerisinde ne denli aktif kullanabilir?

Bireyin yaratıcılığını ve becerilerini tetikleyerek oluşturduğu ürünler ve/veya mekanlar tasarım sayılamaz mı?

Tasarım yapma amacı gütmeden eldeki kısıtlı malzemeyi dönüştürerek ihtiyacı gidermek de yaratıcılık ve beceriyi kullandırdığı için

'Tasarım' değil midir? 

Tasarım yapmak yeniden var etmenin yanısıra yeniden yeniden üretmek de değil midir? 

 

Şeklinde ardı kesilmeyen ve birbirini üreten sorular sorup 'tasarım ve tasarımcı' üzerine tartışma ortamı oluşturarak

bu kavramları başka bir bakış açısıyla ele alacağız.


'Tasarımcısız Tasarım' konusunun düşünsel arka planını bu şekilde sorular sorarak inşa edip, cevabı veren örnekleri ise keşif gezileri 

ile günlük hayatın içinde, görmeden sadece bakıp geçtiğimiz sokaklarda arayacağız ve bunları fotoğraflayacağız.Keşif gezilerimiz sonrasında tekrar tartışma ortamı oluşturup 'tasarımcısız tasarımlar'ın bizi ütopyaya mı yoksa distopyaya mı 

götürebileceğini irdeleyip senaryolar yazdıktan sonra, hayal ettiğimiz kurgularımızı posterlere dökeceğiz.

image3

Yürütücü:

 Miray Beşkardeşler

İdil Özusta


Bireyler, ürünler oluşturmak, sorular sormak, problemleri çözmek ve içinde yaşadıkları dünyayı tek bir disiplinle

açıklanması mümkün olmayacak şekillerde açıklamak için iki veya daha fazla disipline (veya yerleşik

çalışma alanlarına) ait bilgileri ve düşünme şekillerini entegre ettiklerinde disiplinlerarası anlayış sergilemiş

olurlar. (Boix Mansilla & Gardner, 1996’dan uyarlanmıştır).


İki farkı disiplini temsil eden tasarımcılar ışığında, iç mimari ve grafik tasarım disiplinlerinin bir arada deneyimleneceği;

özne ve nesne arasındaki denge, içmekanda görsel algıyı etkileyen tasarım öğeleri ve sayfa

düzeni arasındaki bağın pratiği oluşturulmalıdır. Tasarımcı düşünüşü (design thinking) ve tarihten gelen

esinlenmeler ışığında bir üretim yapılacacak olsa, günümüzün tasarım düşünüşü ele alınarak, temel tasarım

kuralları doğrultusunda uygulama kurallarını iç mimariden, tekniği grafik tasarımdan alarak nasıl bir

üretim modeli geliştirilebilir?


Dijital teknolojiler; 2 ve 3 boyutlu teknik çizimler, parametrik tasarımlar, yapı malzeme bilgisi, bilgisayarla

üretilmiş yazı karakterleri ve illustrasyonlar, kodlamalar ve yazılımlar gibi tekniklerle beslenen ve dönüşümler

geçiren tasarım ve üretim süreçleri için üretken birer araç haline gelmiştir. (C, Sarıdal, 2007) Bir atölye

çalışmasında, dijital teknolojilerin tasarımcıları yönlendirdiği bir dönemde, el ile tasarım ve üretim pratiği

denenebilir mi?Katılımcılar, bir çalışma üretmek için çeşitli uzmanlık alanlarını kullanmaya davet edilmektedir; Sayfa düzeni,

tipografi, mekansal algı, temel tasarım öğeleri, orijinallik, kişisel anlam ve yaratıcılık gibi nitelikler bu

tür bir çalışmayla ilişkilidir ve çok istenen niteliklerdir.

image4

 

Yürütücü:

Kutlu Enç


Geçmişten günümüze kendimizi koruyacak barınakları mavi bir gezegen için tasarladık. Peki ya artık gezegen, bildiğimiz mavilikte ve hatta gezegen bile olmazsa nasıl tasarlayacağız? Beyin fırtınalarının Mars kum fırtınalarına karıştığı bir atölyeye hazır olun!

image5

 

Yürütücü:

Yeşim Halıcı Tan


Eski eşyalar ve çöp dediğin pek çok obje yeniden hayat bulmak için birkaç dokunuşunu bekliyor. Tüketim toplumu içerisinde kaybolma, üreterek ilham verenler arasına katıl.


İleri dönüşüm atölyesiyle eskileri yenileyip kampın en güzel köşesini kollektif bir çalışmayla beraber kuralım. Birbirimizden ilham alarak yepyeni bir değer yaratalım.

image6

 

Yürütücü:

Ali Tıknazoğlu


Görsel İlişkiler Üzerinden Keşfedilen Boşluk


Göz bir anın görüntüsünü sunar. Sunduğu bu görüntü sözde gerçekliğin bir tezahürü olarak nitelendirebilir. Bu bahsedilen görüntü oluşurken çizilen dikdörtgen veya kare çerçevedeki detaylar fark edilebilir mi? Gündelik yaşamdaki rutinler bu detayların parçaları olabilir mi? Bu rutinler arasındaki boşluklar keşfedilirse bir dizi dönüşüme uğrayabilir ve yeni ara yüzler oluşturabilir mi? Bu ara yüzler bize neyi gösterir? Acaba bunlar da bir anın görüntüsünün mü tezahürleri? Tekilin içindeki çoğulun keşfi mümkün mü? Noktalar ve vektörler buna aracı olabilir mi?

image7

   

Yürütücü: 

Y.Mimar Onurcan Çakır

(Müziksiz Mekanlar platformu)

 

Teori:

· Akustiğe dair temel kavramların açıklanması

· Mimari akustik

· Ses peyzajı (Soundscape) çalışmalarına dair kısa özet 

· Müziksiz Mekanlar platformuna dair bilgilendirme

· Dünyada ve ülkemizde diğer girişimler

Pratik:

· Alan çalışmaları: Ses ve video kayıtları ile haritalama / görselleştirme

· Denizin ve doğanın yanında ses peyzajı belgeleme / haritalama çalışmaları

· Çevredeki farklı ses kaynaklarını üç boyutlu olarak görselleştirme

· Kentsel / kırsal ses peyzajları arasındaki farkın algılanması ve tartışılması

· Potansiyel aktivite: Müziksiz bir akşam yemeği tasarımı

o Işık / Koku / Tad / Dokunma + Müzik harici doğal seslerin tasarımı


*Atölye için  her katılımcının ses kayıt ve video cihazlarının olması (akıllı telefon da olabilir)

image8


Yürütücü: 

Havvanur Börekçi

Berat Eren Terzioğlu

Sabire Kaba


Teorik:İnsan, yaşam alanını topoğrafyanın etkisiyle belirlediği gibi kendi de bu alanlara müdahale ederek deneyimlerini çoğaltabilirler.

Boşluk,zemin,yüzey,örtü kurgusunun beraberinde gelen mekan kavramı ile özneyi tartışacağız. Bu alt paçalar üzerinden öznenin her müdahelede 

nasıl deneyimler kazanabileceğini tartışacağız.

Pratik: Kartonu kıvıracağız ve bedene uyku alanları ya da oturma olanağı sunacağız. Bazen de kartonu kıvırıp atlamasını ya da sürünmesi bekleyeceğiz.Hikaye bizim kurgu bizim, sahne ve aktörler de bizim, filmimizi çekmeye hazır mıyız ?Atölye Yürütücüleri

Melek YAZIBAĞLI

image9

Suriye asıllı ve 23 yaşında olan Melek , Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk fakültesi 3. Sınıf öğrencisidir. Kendisi 7 yıldır aktif bir şekilde münazara ile ilgilenmektedir.
 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Münazara topluluğu başkanlığını (2013-2015) ve
 Dokuz Eylül Üniversitesi Münazara Topluluğu başkanlığını (2016-2018) yürütmüştür.Türkiye Münazara Derneği yönetim kurulunun aktif üyesidir.Türkiye’nin çeşitli yerlerinde düzenlenen Üniversite ve Lise turnuvalarında yarışmacı ve jüri olmuştur. 

Onurcan ÇAKIR

image10

 İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nde ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Aynı anda yarızamanlı olarak Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı’nda klasik gitar bölümünden mezun oldu. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Araştırma yapmak amacıyla yüksek lisans eğitiminin ikinci senesini Viyana Teknik Üniversitesi’nde geçirdi ve mimari akustik üzerine tez çalışmasını yine İTÜ’de teslim etti. 2012’de Urla’ya taşındı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Mimarlık Fakültesi’nde mimari akustik üzerine doktora yapıyor. Biri “Işıklı Pencereler” adıyla İzmir Sanat galerisinde olmak üzere, üç farklı fotoğraf sergisi açmıştır.   Çeşitli mimari proje yarışmalarında ödülleri ve akademik yayınlarda ağırlıklı olarak hacim akustiği, gürültü kontrolü, ses peyzajı (soundscape) ve mimari tasarım üzerine makaleleri bulunmaktadır. 

 


Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin “İstanbul Öyküleri” ve “Mimarlık ve İnsan Hakları” adlı iki kitabında öyküleri basılmıştır. Aynı zamanda “Müziksiz Mekanlar” hareketinin kurucusu olarak oluşumda aktif biçimde yer almakta, kamusal alanda fon müziği yayını yapılmasının bir dayatma niteliği taşıdığını savunan bu platformun faaliyetlerini yürütmektedir. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması 2015’te “Yerel Ses Peyzajları” adlı atölyenin yürütücülüğünü üstlenmiştir. 2012-2018 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak mimari proje derslerine girmiştir. Proje ve uygulamasını gerçekleştirdiği Barbaros Evi projesi ile 2015 Türkiye Mimarlık Yıllığı’na seçilmiştir. Ayrıca 2017’de yine Barbaros Evi projesi ile 4. İzmir Mimarlık Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü almıştır. 2018’den itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi - Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.  

Yeşim HALICI TAN

image11

Tarzmeselesi ismiyle kendin yap, dekorasyon ve gezi alanında blog,instagram ve youtube üzerinden yayın yapan Yeşim, ileri dönüşüm fikirleri, kendin yap projeler, dekorasyon önerileri ve gezilerden kamerasına takılanları takipçileriyle paylaşıyor.

  

Düzenlediği atölyelerde amacı, ileri dönüşümün önemini vurgulamak. Daha çok tüketmek yerine daha çok üretmenin asıl değer olduğunu daha çok kişiye anlatabilmek.

Kutlu ENÇ

image12

  

1995’te Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’nden Yaşar Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazandı. Taze bir mezun ve on beş senelik klasik gitarist olarak karşınızda. 

Özlem DELİKANLI

image13

 1995 yılında Isparta'da doğmuştur. 2013 yılında SDÜ'de mimarlık lisans eğitimine başlayan Özlem 2014 yılında Farabi Programı ile

DEÜ gelmiş ve 2015 yılında yatay geçiş yaparak 2018 yılında DEÜ mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Tuğlaları Hikayeyle Tasarla,

Katman-Oyun Tasarımı Atölyesi, Güzergah-Deneyim Atölyesi, Yeşil Yolculuk-Eskiz Atölyesi, Biyotasarım Atölyesi, İMECE Platformu gibi

birçok atölyeye katılmış, son katıldığı 'Tasarımcısız Tasarım' atölyesinden çok etkilenerek onu geliştirip buraya taşımak istemiştir.

Mimarlığın kuram kısmından keyif almakta olup eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısıyla hayata ve mesleğine yaklaşıp 

kendini bu alanda geliştirmek istemektedir. Düz yazıları ve denemeleri bulunmakta ve Çatı Mecmuası isimli yeni çıkacak dergide yazarlık

yapmaktadır .Okuyarak ve deneyimleyerek öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarına aktarmak; yeni insanlarla tanışmak ve onların 

deneyimlerinden yararlanmak için atölyelere merak salmıştır. 

İdil ÖZUSTA

image14

1988 yılında İzmir’de doğmuştur, 2006 yılında İzmir Amerikan Koleji’nden mezun olduktan

sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültesinde Görsel İletişim Tasarımı bölümünde

lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi GSE Sanat ve Tasarım

Bölümünde devam etmektedir, Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde öğretim

görevlisi olarak yer almaktadır. 8 yıldır sektörde aktif olarak markalaşma ve reklam alanlarında freelance

tasarımcı olarak çalışmaktadır.

Miray BEŞKARDEŞLER

image15

1989 yılında İzmir’de doğmuştur. Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim

Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde lisans

eğitimini tamamladıktan sonra Katip Çelebi Üniversitesi MBA İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini

tamamlamıştır. 5 yıldır inşaat sektöründe ve freelance olarak çalışmaktadır. T.M.M.O.B. İçmimarlar Odası

Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübünde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev

almaktadır.

Ali TIKNAZOĞLU

image16

 1998 Haziran, Çorum doğumlu. Yazmaya olan merakını 8 yaşında keşfetti. Lise eğitiminin ilk 3 yılını Ankara Kalaba Anadolu Lisesi’nde aldıktan sonra Özel Sıhhiye Kültür Temel Liseleri’nden mezun oldu. 2016 Mayıs’ta ‘muhtemelsorular’ adlı matematik dergisine editör oldu. 2016 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü kazandı. Okulda birçok kulüp faaliyetlerinde ve etkinliklerinde aktif rol aldı. Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun 1 yıl boyunca başkan yardımcılığını üstlendi. 2018 Ocak’ta ‘KELEBEKRO’ adlı uluslararası robot olimpiyatlarının tasarımını yaptı. Yazmaya ve keşfetmeye olan tutkusunu her zaman devam ettirdi. Düzenli yazdığı bir blogu var. Boş zamanlarında yazar, çizer, boyar, latin dans yapar, afiş tasarlar, kamp yapar, atölyelere katılır ve atölye düzenler. 

Sabire KABA

image17

 1997 yilinda Gebze’de doğan Sabire KABA ilk öğretim yıllarında resim hocası sayesinde yağlı boya resimler ile ilgilenmeye başladı ve halâ bu ilgisine devam etmekte. okulunu bitirdikten sonra farklı yerler görmek ve yeni deneyimler yaşamak adına lise hayatına yatılı olarak gittiği Bozüyük Fen lisesi’nde devam etti. lise dönemi boyunca da farklı projelerde ve sehirlerde bulundu.Yeni şeylerle karşılasma ve üretme istegi lisans eğitiminde mimarlığı tercih etmesine sebep oldu. Şuan da arkadaş grubuyla beraber yeni projeler içinde olmaya gayret ediyor

Berat Eren TERZİOĞLU

image18

1998 yılında Karabük’te doğan Berat Eren TERZİOĞLU lise eğitimini Safranbolu Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı.Şu anda Kocaeli Üniversitesi Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde birinci sınıf olarak eğitimine devam ediyor. Bu bölümü seçmesinin temel sebebi  elektonik aletlere ve teknolojiye duyduğu ilgi. Sanatsal aktiviteleri araştırıp bunlarda var olmayı seviyor.Doğaya karşı ilgisiyle beraber yeni deneyim alanları keşfetmeyi seviyor. Mimarlık öğrencisi arkadaşlarının da etkisiyle mimari projelerde yer almayı ve tartışma ortamlarında bulunmayı önemsiyor. 

Havvanur BÖREKÇİ

image19

 1997 yılında Karabük'te doğdu.Lise eğitimini Safranbolu Anadolu öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında aktif bir öğrencilik geçirip projelerde bulundu.Şu anda Kocaeli üniversitesi Mimarlık bölümü 2.sınıf Öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Birimleri bir araya getirme durumunu sevdiğini farkına vardığı andan itibaren mimarlığı bir tutkuyla sahiplendi.Bunların yanı sıra küçük yaşlarından itibaren edebiyata ve kitaplara karşı büyük bir ilgisi var.İlköğretim yıllarından itibaren satranç oynamayı sürdürüyor. Yeni yerler görmek ve ufkunu açacak her aktiviteyi takip etmeye çalışıyor.